Herfinancieren .

Wanneer herfinancieren ?.

Je sloot eerder al een woonlening af maar je wenst te herfinancieren ? Wanneer is het zinvol om te herfinancieren?

Herfinancieren

Stel je hebt nog een woonlening lopen met een rentevoet van 2,9% Deze lening loopt nog 8 jaar. De kans is groot dat je in dit voorbeeld met een herfinanciering geld uitspaart. Een bestaande lening vervroegd terugbetalen om een nieuwe lening af te luiten aan een legere rentevoet genereert kosten.

Zo vraagt de bank van de eerste lening een wederbeleggingsvergoeding van de interest van 3 termijnen. Daarnaast zal je voor de nieuwe lening ook dossierkosten moeten betalen. Deze nieuwe lening zal tot slot ook nog bij de notaris worden bevestigd. Ik hoor je al denken “loont het dan wel de moeite ?” Dat is een rekensommetje dat we graag voor jou maken.

Bereken uw totaalkosten

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Notariskosten

Steeds tot uw dienst .

Wij staan voor kwalitatieve dienstverlening. Wij zijn altijd te uwer beschikking voor elke vraag.