Voor ondernemers .

Voor ondernemers.

Als zaakvoerder van een vennootschap sta je voor de keuze : verwerf je vastgoed op naam van je vennootschap ? Of onttrek je eerst kapitaal aan deze vennootschap om daarna op je persoonlijke naam aan te kopen ?

Voor ondernemers

Kopen met “wedersamenstelling”

Als ondernemer bouw je pensioenkapitaal op via de verschillende pijlers. De 2e pijler laat toe om deze opgebouwde tegoeden eerder dan de pensioenleeftijd te gebruiken. Voorwaarde is wel dat je er vastgoed mee aankoopt. Dit vastgoved is dan op je persoonlijke naam verworven, betaald door de vennootschap.

Finteam als partner voor ondernemers

Samen met je boekhouder stellen we de juiste procedure op om deze aankoop via “wedersamenstelling” vlot te laten verlopen. Het is een techniek die expertise vereist. Zo kun je in alle gemoedsrust deze aankoopstructuur verantwoorden ten opzichte van de verschillende overheden.

Flexible home invest

Voor ondernemers ontwikkelden we een specifiek product waardoor je op een interessante wijze vastgoed kunt verwerven.

Bereken uw totaalkosten

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Notariskosten

Steeds tot uw dienst .

Wij staan voor kwalitatieve dienstverlening. Wij zijn altijd te uwer beschikking voor elke vraag.