Renoveren .

Waarom renoveren belangrijk is?.

Je kunt de kosten voor renovatie meteen bijlenen als je je woning aankoopt. Anderen kiezen ervoor om een renovatie pas later in te plannen.

Renoveren

Als je een woning aankoopt dan hoort daar een energie-prestatie-certificaat (EPC) bij. Dit vertelt iets over hoeveel energie je zal nodig hebben om comfortabel te wonen. Hoe hoger dit getal, hoe meer energie je zal gebruiken. Een lager EPC-getal zal dus jaar na jaar zorgen voor een lagere energiefactuur. De effecten van een renovatie waarbij je het EPC-getal kunt verlagen blijven dus voor altijd doorlopen.

De overheid helpt !

Er bestaan heel wat mogelijkheden om de kosten wat te temperen. De verschillende overheden van ons land zetten in op dit thema. Zo bestaan er subsidies voor tal van technische installaties, isolatiesubsidies, verlaagd BTW-tarief, verlaagde registratierechten…

We tonen je graag de weg naar de bestaande regelgeving !

Bereken uw totaalkosten

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Notariskosten

Steeds tot uw dienst .

Wij staan voor kwalitatieve dienstverlening. Wij zijn altijd te uwer beschikking voor elke vraag.