Juridische informatie .

FINTEAM BV

Finteam is een commerciële benaming van Finteam BV

Finteam BV, maatschappelijke zetel:
Kwadestraat 153 0.1 – 8800 Roeselare, Ondernemingsnummer 0767.805.478.
Tél: 051 79 13 55, Email: info@finteam.be

Finteam BV, onafhankelijk kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, hypothecair krediet en verzekeringstussenpersoon.

Controle orgaan kredieten: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Controle orgaan verzekeringen : FSMA, Congresstraat 12 – 14 te 1000 Brussel – www.fsma.be/nl/contact

PUBLICITEIT

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor u niet duidelijk is, kan u contact opnemen met Finteam.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Finteam ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.

U kan geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Finteam is enkel gebonden door contractuele documenten, die u zullen worden overgemaakt nadat alle informatie zal zijn ingewonnen en na goedkeuring van uw dossier.

Finteam behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

AUTEURSRECHTEN

Finteam is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Finteam, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elke andere duurzame drager, verboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres info@finteam.be.

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Finteam oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.

Naar de website van Finteam mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Finteam, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van “framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Finteam.

KLACHTENBEHANDELING

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet(aanvraag), kan u een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam en het dossiernummer van uw krediet) aan het volgende adres: Finteam BV, Kwadestraat 153 0.1 – 8800 Roeselare of via email: info@finteam.be.

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord , heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – Tel. 02/ 545.77.70 – Fax 02/545.77. 79 – ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.